Welcome at » Neuza [cabo-verdiana] – N’ta amabo [legendas portuguesas / crioulas / inglesas] [kizomba]

Neuza [cabo-verdiana] – 
N’ta amabo 
[legendas portuguesas / crioulas / inglesas] 
[kizomba]

Leave a Reply